Giải pháp công nghệ AI nhận dạng cảm xúc bằng hình ảnh và âm thanh. Giải pháp công nghệ nhập vai có cảm xúc vào thế giới ảo metaverse

VietChallenge
09:37 29/07/2022

Tổng quan

Tương tác người máy thông qua nhận dạng hành vi biểu cảm qua hình ảnh và âm thanh là một bài toán rất quan trọng nhất là với AI robot. Tương tác robot có cảm xúc đang là xu hướng của thế giới.  

Thực trạng hiện tại

Tuy nhiên, các giải pháp hiện nay chưa có sự kết hợp tốt giữa âm thanh và hình ảnh.

Mong muốn lời giải

Chúng tôi mong muốn tìm kiếm giải pháp công nghệ cho bài toán này, ứng dụng cho dòng AI robot để chúng có thể tương tác một cách thông minh cho người Việt.

Lời giải 0

Đăng lời giải

Chưa có lời giải