Liên hệ

Thông tin liên hệ

  • Tòa nhà VNTA, 68 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • 024.37821766
  • vanthucucud@mic.gov.vn

Gửi phản hồi

Vui lòng điền thông tin dưới đây để gửi phản hồi cho chúng tôi

FQAs

1. Cổng thông tin Bài toán Chuyển đổi số là gì?

Cổng thông tin điện tử Bài toán Chuyển đổi số là Cổng thông tin các bài toán Chuyển đổi số nhằm công bố công khai các bài toán chuyển đổi số cũng như những lời giải cho các bài toán. Cổng thông tin điện tử hoàn toàn miễn phí.

2. Tại sao nên đăng ký tham gia Bài toán Chuyển đổi số?

Vì Bài toán Chuyển đổi số cho phép các cá nhân, tổ chức tham gia đăng ký gửi những bài toán khó cần giải cũng như tham gia giải nhưng bài toán có tiềm năng để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Bài toán Chuyển đổi số giúp chuyển đổi số những bài toán thực tiễn.

3. Các cá nhân, tổ chức có thể tìm thấy gì tại Bài toán Chuyển đổi số?

Các cá nhân tổ chức có thể tìm thấy nhiều thử thách, cuộc thi và hoạt động có ý nghĩa, chẳng hạn như các bài toán cụ thể hoặc giải pháp, cuộc thi có tính thực tiễn, viết câu chuyện liên quan.