Giải pháp ứng dụng blockchain trong digital twin cho smart city

VietChallenge
09:35 29/07/2022

Tổng quan

Đảm bảo an toàn thông tin và an toàn, minh bạch dữ liệu là một thành phần cốt lõi trong các hệ thống thông tin cho smart city, do đó bên cạnh các giải pháp truyền thống blockchain đóng một vai trò quan trọng.

Mong muốn lời giải

Với mục tiêu xây dựng hệ thống thông tin sử dụng Digital twin cho smart city hướng đến một thế giới ảo có luật lệ, an toàn, chúng tôi mong muốn tìm kiếm giải pháp sử dụng công nghệ blockchain hiệu quả trong lĩnh vực mới này.

Lời giải 0

Đăng lời giải

Chưa có lời giải